Slide Slide5

Eturauhanen sijaitsee virtsarakon alapuolella ympäröiden virtsaputken alkuosaa (kts. kuva alla). Muodoltaan saksanpähkinää muistuttava eturauhanen lepää kärjellään lantionpohjan lihasten päällä. Sen sijainti välittömästi peräsuolen edessä mahdollistaa sen takapinnan tunnustelun (ns. tuseeraus) peräsuolen kautta. Samasta syystä peräsuolen kautta tehtävällä ultraäänitutkimuksella tähän tarkoitukseen suunniteltua anturia käyttäen saadaan varsin tarkka arvio eturauhasen koosta ja muodosta sekä rakenteesta. 

kuva1

Eturauhasessa voidaan anatomisesti erottaa erilaisia vyöhykkeitä (Kuva 2). Etuvyöhyke (ei näy kuvassa) koostuu side- ja lihaskudoksesta eikä sisällä ollenkaan rauhaskudosta. Pääosan eturauhasesta muodostavat keskusvyöhyke ja perifeerinen vyöhyke. Edelleen erotetaan välittömästi virtsaputken ympärillä olevat alueet, missä sijaitsevat virtsaputken yläosan sulkijalihas ja suoraan virtsaputkeen avautuvat rauhaset sekä välivyöhyke. Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu (prostatahyperplasia) saa alkunsa näistä kahdesta viimeksi mainitusta alueesta. Sen sijaan valtaosa eturauhassyövistä saa alkunsa perifeerisen vyöhykkeen alueella. Koska tämä alue sijaitsee välittömästi peräsuolen edessä, sormitunnustelu voi eturauhasessa tuntuvan kyhmyn tai kovettuman perusteella antaa aiheen epäillä eturauhassyöpää. Ultraäänitutkimusta apuna käyttäen myös voidaan eturauhasesta ottaa koepaloja varsin tarkasti halutusta kohdasta. 

Syntymän aikaan eturauhasen paino on n. 1 g. Eturauhasen vähitellen kasvaessa se 10-12 - vuotiaalla pojalla saavuttaa n. 4 g:n painon. Puberteetti-iässä miessukuhormonien eritys lisääntyy voimakkaasti ja saa aikaan myös eturauhasen voimakkaan kasvupyrähdyksen niin, että 25-vuotiaan miehen eturauhanen painaa 15-20 g. 40 ikävuoden jälkeen eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu saa aikaan eturauhasen voimakkaan painon kasvun, joka kuitenkin määrältään ja nopeudeltaan on hyvin yksilöllistä. Suurimmillaan eturauhanen voi tällöin painaa jopa satoja grammoja.

anatomia2

AFS – etuvyöhyke, CZ – keskivyöhyke, PZ - perifeerinen eli ulkovyöhyke, TZ - välivyöhyke