ETURAUHASSYÖVÄN DIAGNOSTIIKASSA JA HOIDOSSA KÄYTETTÄVIÄ TOIMENPIDEKOODEJA


DIAGNOSTIIKKA

KE1BE  Eturauhasen ultraäänitutkimus peräsuolen kautta

KE1BG  Eturauhasen magneettitutkimus

KE1CG  Eturauhasen laaja magneettitutkimus

KE1DG  Eturauhasen erittäin laaja magneettitutkimus

KE1AT  Eturauhasen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa

KE1AT / ZXD30  Fuusiobiopsia

KE1DP  Eturauhasen aineenvaihdunnan PET

KE1DR  Eturauhasen aineenvaihdunnan PET-tietokonetomografiatutkimus (PET-TT)

KE1JR  Eturauhasen aineenvaihdunnan laaja PET-tietokonetomografiatutkimus

KE1KR  Eturauhasen aineenvaihdunnan erittäin laaja PET-tietokonetomografiatutkimus

KE2HT Säteilylähteitten asettaminen eturauhaseen UÄ-ohjauksessa

KE2JT Säteilylähteitten vaativa asettaminen eturauhaseen UÄ-ohjauksessa


HOITO

AKTIIVINEN SEURANTA

XZZ00  Todetun syöpäsairauden aktiivinen seuranta


RADIKAALINEN LEIKKAUSHOITO

KEC00 Eturauhasen täydellinen poisto häpyluun ja rakon välistä avaten (ns. avoleikkaus)

KEC01  Eturauhasen täydellinen poisto tähystyksessä iholta (laparoskooppinen)

KEC01 / ZXC96 Eturauhasen täydellinen poisto tähystyksessä iholta / lisäkoodi, joka tarkoittaa robotin käyttöä leikkauksessa

KEC10  Eturauhasen täydellinen poisto välilihan kautta 

KEC20  Eturauhasen täydellinen poisto, ristiluuavaus


SÄDEHOITO

KE0 Eturauhasen ja rakkularauhasten sädehoito

KE001 Sädehoito eturauhasen ja rakkularauhasten primaarikasvaimen preoperatiivisena hoitona 

KE002 Radikaali eturauhasen ja rakkularauhasten primaarikasvaimen sädehoito

KE003  Sädehoito eturauhasen ja rakkularauhasten primaarikasvaimen liitännäishoitona

KE004 Sädehoito eturauhasen ja rakkularauhasten primaarikasvaimen palliatiivisena hoitona

KE029 Sädehoito eturauhasen ja rakkularauhasten paikallisesti uusineen kasvaimen hoitona

KE049 Sädehoito eturauhasessa tai rakkularauhasessa ilmenneen etäpesäkkeen hoitona (ei eturauhasen syöpä)

KE090 Sädehoito eturauhasen ja rakkularauhasten profylaktisena hoitona (ei käytetä)

KE099 Muu eturauhasen ja rakkularauhasten sädehoito (ei käytetä)

ZX022  Kudoksen sisäinen LDR (matala-annoksinen) sädehoito

ZX020  Kudoksen sisäinen HDR (korkea-annoksinen) sädehoito


ENDOKRIININEN HOITO

KFC10 Molempien kivesten poisto (orkiektomia)

L002B Antiandrogeenit

L02BB01 Flutamidi Profamid®

L02BB03 Bikalutamidi Bicalutamid Orion®, Casodex®, 

L02BB04 Entsalutamidi Xtandi®

L02AE LHRH-analogit

L02AE02 Leuproreliini Eligard®, Enanton Depot®, Procren Depot®

L02AE03 Gosereliini Zoladex®

L02AE04 Triptoreliini Pamorelin®

L02BX Muut hormoniantagonistit ja vastaavat

L02BX02 Degareliksi Firmagon®

L02BX03 Abirateroni Zytiga®


SYTOSTAATIT

L01CD02 Dosetakseli Taxotere®

L01CD04 Kabatsitakseli Jevtana®

L01DB07 Mitoksantroni Novantrone®

L01XX11 Estramustiini Estracyt®


SÄDEHOITO

VAPAILLA ISOTOOPEILLA

WA039 Radium-223-dikloridi Xofico®LÄHTEET:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/radiologinen-tutkimus-ja-toimenpideluokitus

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104401/URN_ISBN_978-952-245-858-2.pdf?sequence=1 

http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/atc-luokitus