Slide Slide9riski

Tässä kappaleessa käydään läpi eturauhassyövän riskitekijöitä, joista parhaiten tunnettuja ovat ikä, rotu ja perimä. Hormonien (lähinnä androgeenien eli "mieshormonien" ja estrogeenien eli "naishormonien") on perinteisesti ajateltu vaikuttavan eturauhassyövän kehittymisen riskiin, mutta tutkimustulokset asiasta ovat osin ristiriitaisia ja epäselviä. Epidemiologisten ja prekliinisten tutkimusten perusteella myös ravintotekijöillä on arveltu olevan merkitystä eturauhassyövän synnyssä ja säätelyssä, mutta tämänkään suhteen tutkimustulokset eivät ole yksiselitteisiä.

hans baldung 009