slide slide7diagnoosi

Jos potilaalla epäillään eturauhassyöpää, kuuluu hyvää kliiniseen käytäntöön perusteellinen anamneesi eli esitietojen selvittäminen.

Eturauhassyövässä perinnöllisyyden merkitys on tärkeä ja potilaalta tuleekin kysyä, onko lähisuvussa (isällä tai veljillä) ollut eturauhassyöpää, missä iässä diagnoosi on tehty ja miten tauti heillä on käyttäytynyt.

Potilaan mahdolliset oireet täytyy myös selvittää. Paikallisesta ja parannettavissa olevasta eturauhassyövästä ei käytännössä ole juurikaan oireita, vaan tässä oireet johtuvat samanaikaisesti esiintyvästä eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta. Virtsavaivojen selvittelyssä kannattaa käyttää apuna standardoituja kyselykaavakkeita, joista Suomessa yleisin käytössä oleva on ns. DAN-PSS-1-kaavake (www.terveyskirjasto.fi/xmedia/hoi/hoi11010a.pdf). Myös kahden vuorokauden ajalta pidetty virtsaamispäiväkirja on hyödyllinen virtsavaivojen syyn ja vaikeusasteen objektiivisessa määrittelemisessä.

Eturauhassyövä edetessä tauti voi aiheuttaa paikallisia oireita, jotka ovat siis samanlaisia kuin eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa (virtsavaivat: heikko virtsasuihku, tunne huonosta rakon tyhjenemisestä, tiheävirtsaisuus, yövirtsaisuus). Syöpä itsessään tai sen lähettämät vatsaontelon takaiset imusolmukkeiden etäpesäkkeet voivat painaa virtsanjohtimia tukkoon aiheuttaen munuaisten tyhjenemisesteen. Tämä voi oireilla kylkikipuna, vähentyneenä virtsanerityksenä ja yleistilan laskuna.

Jos eturauhassyöpä on jo lähettänyt etäpesäkkeitä, on niiden aiheuttama ensioire tyypillisesti luustokipu (useimmiten selkäkipu), sillä eturauhassyövän etäpesäkkeet hakeutuvat tyypillisesti luustoon.

Kannattaa myös pitää mielessä, että eturauhassyöpä on usein krooninen sairaus ja suurin osa miehistä, joilla eturauhassyöpä todetaan, eivät kuole eturauhassyöpään, vaan sen kanssa. Jos potilaalla on runsaasti perussairauksia ja odotettavissa oleva elinaika on lyhyt, on epätodennäköistä, että eturauhassyöpädiagnoosista on potilaalle hyötyä (eli mahdollinen eturauhassyöpädiagnoosi ei lisäisi potilaan elinaikaa ja/tai parantaisi hänen elämänlaatuaan).

Linkit ja viitteet
Aus G., ym. Guidelines on Prostate Cancer. Diagnosis. Kirjassa: European Association ofUrology Guidelines. 2006 Edition, s. 11 - 13.

Lukkarinen O. Eturauhassyöpä. Kirjassa: Nurmi M, Lukkarinen O, Ruutu M, Taari K, Tammela T,toim. Urologia. 2., uudistettu painos. Helsinki, Kustannus Oy Duodecim, 2002, s. 243–245.

Resnick M., ym. New Developments in the Anatomical and Metabolic Imagery of the Prostateand Metastatic sites. Kirjassa: McConnell J, Denis L, Akaza H, Khoyry S, Schalken J, toim. Prostate Cancer. Edition 2006. Pariisi, Health Publications, 2006, s. 147–213.