Slide Slide9riski

Eturauhasen normaali kehitys ja toiminta edellyttävät mieshormonien eli androgeenien jatkuvaa vaikutusta, samoin eturauhassyövän syntyminen ja kasvu. Eunukeilla eturauhassyöpää ei esiinny. On sinänsä paradoksaalista, että eturauhassyövän tärkein vaaratekijä on ikä, vaikka tiedämme, että mieshormonien, joista tärkein on testosteroni, määrä vähenee iän myötä. Todennäköistä on, että kaikkien kudosten, myös eturauhasen, vaste hormoneille muuttuu iän myötä ja samalla muiden vaaratekijöiden suhteellinen merkitys kasvaa.

Eturauhassyöpä todetaan Suomessa keskimäärin noin 71 vuoden iässä. Sen ilmaantuvuus kasvaa voimakkaasti 50 ikävuoden jälkeen. Tosin vajaan viimeisen 20 vuoden aikana potilaiden ikäjakauma on jonkun verran nuorentunut, mikä käy ilmi alla olevasta kuvasta, mistä voidaan todeta ikäluokittaista ja ikävakioitua ilmaantuvuutta kuvaavan käyrän siirtyneen tänä aikana vasemmalle. Tosin tämän vuosikymmenen aikana tällaista muutosta ei enää ole tapahtunut.

kuva6.2

Mielenkiintoista on, että PSA-testi tuli käyttöön juuri 1990-luvun alussa, minkä jälkeen mainittu siirtymä voimistui viitaten mahdollisesti siihen, että nimenomaan PSA-testin runsas käyttöönotto, ja ehkä myös vuonna 1996 alkanut PSA-seulontatutkimus Helsingin ja Tampereen seudulla ovat vaikuttaneet tähän siirtymään eli eturauhassyöpäpotilaiden nuorentumiseen.

Linkit ja viitteet
Barry M., ym. Epidemiology and Natural History of Prostate Cancer. Kirjassa: McConnell J,Denis L, Akaza H, Khoyry S, Schalken J, toim. Prostate Cancer. Edition 2006. Pariisi, HealthPublications, 2006, s. 37–54.

http://www.kaypahoito.fi