Slide Slide10seulonta

Eturauhassyöpä täyttää suurelta osin ne yleisesti hyväksytyt ehdot, joita vaaditaan seulottavalta sairaudelta. Paitsi että se on miesten yleisin syöpä, se on tällä hetkellä myös yleisin miesten syöpäkuoleman aiheuttaja Suomessa. Eturauhassyövälle on olemassa myös seulontamenetelmiä sen varhaiseksi toteamiseksi.

Seulontamenetelminä käytetään rektaalista eturauhasen tunnustelua, transrektaalista kaikututkimusta sekä seerumin PSA-pitoisuuden määritystä. Viimeksi mainittu erilaisine muunnelmineen (kokonais-PSA, vapaa PSA, vapaa/kokonais-PSA-suhde, PSA-tiheys jne.) on tällä hetkellä eniten käytetty primaarinen seulontamenetelmä.

Eri puolilla maailmaa on meneillään useita kansallisia ja kansainvälisiä seulontatutkimuksia. Suomesta Helsinki ja Tampere ympäristökuntineen osallistuvat yhteiseurooppalaiseen tutkimukseen (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, ERSPC), joka käynnistettiin vuonna 1996. Eturauhassyöpä voidaan todeta seulonnalla varhain ennen metastasointia. Meneillään olevien tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että PSA-seulonta vähentää eturauhassyöpäkuolleisuutta n. 25%:lla, mutta sen absoluuttinen vaikutus on pieni.

On olemassa kuitenkin ylidiagnostiikan vaara, jonka voi aiheuttaa mahdollisten pienten, kliinisesti merkityksettömien syöpien löytyminen. Tämä puolestaan voi johtaa myös ylihoitoon ja sen mahdollisesti aiheuttamiin komplikaatioihin. Vielä ei tiedetä myöskään seulonnan vaikutuksesta potilaiden elämänlaatuun. Myös eturauhassyöpäseulonnan kustannus-hyötysuhde on tuntematon.

Rutiinimainen väestön eturauhassyöpäseulonta ei ole näin ollen toistaiseksi oikeutettua. Sen sijaan vähäisistäkin virtsaamisoireista kärsiville yli 50-vuotiaille miehille PSA-määritys ja muut asianmukaiset tutkimukset on tehtävä mahdollisen eturauhassyövän toteamiseksi.

Miehillä, joiden lähisuvussa on ollut kaksi tai useampia eturauhassyöpätauksia tai lähisukulaisen eturauhassyöpä on todettu keskimääräistä nuorempana (alle 55-vuotiaana), PSA:n määritys ja seuranta 1–4 vuoden välein ovat suositeltavia.

Viitteet ja linkit:

Tammela T. Eturauhassyövän diagnostiikka. Kirjassa: Taari K, Aaltomaa S, Nurmi M, Parpala T, Tammela T, toim. Urologia. 3., uudistettu painos. Helsinki, Kustannus Oy Duodecim, 2013, s. 253 - 354. 

Resnick M., ym. New Developments in the Anatomical and Metabolic Imagery of the Prostate and Metastatic sites. Kirjassa: McConnell J, Denis L, Akaza H, Khoyry S, Schalken J, toim. Prostate Cancer. Edition 2006. Pariisi, Health Publications, 2006, s. 147–213.

http://www.kaypahoito.fi

http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer