slide slide7diagnoosi

Eturauhassyövän diagnoosia ei voi tehdä pelkän anamneesin, statuksen, laboratorio- tai kuvantamistutkimusten avulla. Lopullinen diagnoosi perustuu aina patologin tekemään histologiseen määritykseen eturauhasen koepaloista.

Ultraäänitutkimuksessa peräaukon kautta (TRUS eli "transrectal ultrasound") eturauhanen nähdään hyvin ja sen koko voidaan mitata. Lisäksi voidaan arvioida eturauhasen kapselin tarkkarajaisuus sekä mahdolliset epäilyttävät paikalliset muutokset.

Pelkästään TRUS:n avulla ei kuitenkaan voi diagnoosia tehdä, mutta ultraäänen avulla koepalat voidaan suunnata kohtiin, jotka ovat epäilyttäviä ja/tai alueelle, missä eturauhassyöpää yleisimmin esiintyy (ns. eturauhasen perifeerinen vyöhyke).

Eturauhasen magneettikuvauksen (MRI) käyttökelpoisuus ja sen herkkyys ja tarkkuus eturauhassyövän diagnostiikassa on merkittävästi parantunut viimeisten vuosien aikana. Magneettikuvausta on alettu hyödyntää myös eturauhasbiopsioiden otossa. Esimerkiksi HYKS:n urologian klinikassa on jo vuoden ajan ollut käytössä ns. UroNav-laitteisto, jolla voidaan yhdistää (fuusioida) MRI- ja ultraäänikuvat, jotta koepalojen ottaminen voidaan paremmin kohdistaa haluttuihin (epäilyttäviin) kohtiin. Toimenpiteestä käytetään tästä syystä nimitystä fuusiobiopsia.

Linkit ja viitteet:
Tammela T. Eturauhassyövän diagnostiikka. Kirjassa: Taari K, Aaltomaa S, Nurmi M, Parpala T, Tammela T, toim. Urologia. 3., uudistettu painos. Helsinki, Kustannus Oy Duodecim, 2013, s. 253 - 354. 

Resnick M., ym. New Developments in the Anatomical and Metabolic Imagery of the Prostate and Metastatic sites. Kirjassa: McConnell J, Denis L, Akaza H, Khoyry S, Schalken J, toim. Prostate Cancer. Edition 2006. Pariisi, Health Publications, 2006, s. 147–213.

Lahdensuo K, Rannikko A. MRI-kohdennetut eturauhasen biopsiat – kokemuksia HYKS-urologian klinikassa. Urologia Fennica Nro 2: 8-13, 2016


http://www.kaypahoito.fi

http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer