Eturauhassyövän paikallista levinneisyyttä arvioidaan paitsi tunnustelun (tuseeraus) myös erityisesti transrektaalisen ultraäänitutkimuksen ja nykyään myös enenevästi magneettikuvauksen avulla (kts. edellinen kappale). Nimenomaan ns. monimuuttujainen magneettikuvaus on parantanut diagnostista tarkkuutta.

Eturauhassyöpä lähettää etäpesäkkeitä tyypillisesti ensin lantion alueen imusolmukkeisiin ja myöhemmin erikoisesti luustoon. Ensisijainen tutkimus mahdollisten luustopesäkkeiden selvittämisessä radioisotooppikartoitus eli ns. luustokartta.

Lantion alueen imusolmukemetastaasien toteamiseksi ei toistaiseksi ole riittävän hyvää kuvantamismenetelmää. Varmuudella ne voidaan todeta vain leikkauksen yhteydessä otetuista kudosnäytteistä.

Ns. PET-kuvaus eli positroniemissiotomografia yhdistettynä tietokonetomografiaan (PET-TT) on voimakkaan tutkimuksen ja kehityksen kohteena. Siitä ei ole vielä runiinitutkimukseksi, mutta tietyissä erityistilanteissa siitä voi olla hyötyä.

Viitteet ja linkit:

Kenttämies A, Rannikko A. Eturauhassyövän magneettikuvaus. Duodecim. 2015;131(13-14):1233-44

http://www.kaypahoito.fi/