Syyt aktiivisen seurannan lopettamiseen eturauhassyöpäpotilailla.

Tätä on tutkinut kansainvälinen, ns. ” Movember Foundation's Global Action Plan Prostate Cancer Active Surveillance GAP3 consortium”, johon kuuluu 21 urologista keskusta 12 maassa, Suomesta HYKS:n urologian klinikka.

https://doi.org/10.1016/j.eururo.2018.10.025

Tutkimuksen piiriin kuului 10296 matalan riskin eturauhassyöpää sairastavaa miestä.

Viiden vuoden seurannan aikana n. 44% potilasta siirtyi pois aktiivisesta seurannasta: 27.5%:lla potilaista syövän todettiin edenneen, 12.8%:lla siirryttiin aktiiviseen hoitoon ilman todettua syövän etenemistä (potilaan kokema pelko taudin etenemisestä), 1.7 % potilaista siirtyi passiiviseen seurantaan ja samoin 1.7 % potilaista kuoli muuhun syyhyn kuin eturauhassyöpään.

7049 potilaasta, jotka jäivät aktiivisen seurannan piiriin, 4561 miestä oli ollut seurannassa alle viisi vuotta, 2339 miestä yli viisi vuotta ja 149 miestä kadotettiin seurannasta.

Potilaista, jotka olivat seurannassa 10 vuoteen saakka, 38%  todettiin taudin eteneminen.

Tärkeää on huomata, että yli 60%:lla potilaista oli mahdollisuus välttää aktiivisen hoidon mahdollisesti aiheuttamat komplikaatiot. Myöskään  yhtään eturauhassyöpäkuolemaa ei todettu seurannan aikana.

Huolimatta tutkimuksen sinänsä rohkaisevista tuloksista, tarvitaan edelleen parempia merkkiaineita ja kuvantamismenetelmiä sekä alkuvaiheen diagnostiikassa ja aktiivisen seurannan aikana, jotta yhä useampi potilas voitaisiin ilman riskiä pitää seurannan piirissä.