Slide Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6

Uutta tutkimustietoa

Suomalainen lääketehdas Orion kehitti 2000-luvulla uuden lääkemolekyylin, josta odotetaan hyvää...
Syyt aktiivisen seurannan lopettamiseen eturauhassyöpäpotilailla. Tätä on tutkinut kansainvälinen, ns. ”...
Katso vanhemmatUutiset  

Eturauhassyövässä on käytössä kaksi erilaista luokitusjärjestelmää, joista vanhempi on WHO:n luokitus ja uudempi Gleasonin luokitus.

WHO:n luokitus

WHO:n luokituksessa patologi arvioi syöpäsolujen erilaistumisasteen perusteella syövän pahanlaatuisuuden. Hyvin erilaistunut syöpä edustaa luokkaa 1 (gradus 1, G1, Gr1), jolloin solu on luokituksessa lähimpänä normaalia solua, viitaten hyvään ennusteeseen.  Luokassa 3 (gradus 3, G3, Gr 3) syöpä on huonosti erilaistunut, jolloin seeroaa jo huomattavasti normaalista solusta. Luokan 3 syöpä viittaa huonompaan ennusteeseen.

WHO:n luokitus sisältää siis sytologisten ominaisuuksien arviointia
•Gradus 1: hyvin erilaistunut
•Gradus 2: kohtalaisesti erilaistunut
•Gradus 3: huonosti erilaistunut 

WHO:n luokitus ei ole eturauhassyövälle spesifinen, vaan se on käytössä lähes kaikissa eri syöpätyypeissä. WHO:n luokituksen osuvuus eturauhassyövän käyttäytymisenennustamisessa ei olekaan kovin hyvä, minkä takia eturauhassyövälle on kehitetty oma luokitus.

Gleasonin luokitus

Gleasonin luokituksessa otetaan huomioon eturauhassyövän tyyppipiirteet eli heterogeenisyys ja multifokaalisuus. Eturauhassyövässä, toisin kuin esimerkiksimunuaissyövässä, on tyypillistä, että syöpä saattaa kasvaa useassa erillisessä paikassa (multifokaalisuus) ja kyseiset syöpäalueet saattavat olla histologisesti (jageneettisesti) hyvinkin erilaisia (heterogeenisyys).  Tässä luokituksessa patologi ei tee arviota syövän pahanlaatuisuudesta pelkästään solujen erilaistumisasteenperusteella, vaan luokittelussa huomioidaan myös solujen kasvu toistensa suhteen eli kudosopillisia (histologisia) kriteereitä. Syöpäfokukselle annetaan ns. Gleasoninpisteytys asteikolla 1-5 (1 - hyvin erilaistunut, 5 - huonosti erilaistunut). Lopuksi patologi laskee yhteen näytteen yleisimmän ja toiseksi yleisimmän kasvutavan mukaisetpisteet (esim. Gleason 3 + Gleason 4 = 7) ja saatu summa edustaa Gleasonin summaa (Gleason summa eli Gleason score), joka on eturauhassyövän paras ennustetekijätällä hetkellä.

Gleason-luokitus
•Sisältää rauhasrakenteiden histologisen erilaistumis- (”aggressiivisuus”) asteen arvioinnin
•Kasvutapa luokitellaan 1 – 5 (Gleason grade), grade 1: hyvin erilaistunut, grade 5: huonosti erilaistunut
•Kaksi yleisintä kasvutapaa yhdistetään pisteytykseksi 2 – 10 (Gleason score)
•Yleisin kasvutapa merkitään ensin
•Esim. Gleason 3 + 4 = 7

Gleasonin luokituksen ongelma on suuri patologikohtainen vaihtelu luokituksen tulkitsemisessa.

gleason luokitus 402x300

Muut

Jos potilaalla todetaan eturauhassyöpä ja hoitona päädytään eturauhasen poistoleikkaukseen eli radikaaliprostatektomiaan, tutkii patologi leikkauksessa poistetuneturauhasen tarkasti. Patologi ilmoittaa raportissaan yleisimmän sekä toiseksi yleisimmän Gleasonin luokan (joista saadaan Gleason score), onko näytteessä todettavissaGleasonin kasvutapaa 4 tai 5 noudattavia kasvainalueita, kasvaako syöpä eturauhasen kapselin ulkopuolelle tai kasvaako syöpä leikkauspreparaatin reunaan. Näitä tietoja käytetään apuna mietittäessä onko jatkossa tarvetta välittömiin lisähoitoihin (adjuvanttihoidot, esim. sädehoito tai lääkehoito).